Wersja EN         Warszawa - Sklep online - Infolinia: +22-345-56-78
Email: kontakt@confirmedbytrust.com

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Ostatnia aktualizacja: 27 grudnia 2019 r

Interpretacja i definicje

Interpretacja

Słowa, w których pierwsza litera jest pisana wielką literą, mają znaczenie zdefiniowane w następujących warunkach. Poniższe definicje mają takie samo znaczenie, niezależnie od tego, czy występują w liczbie pojedynczej czy mnogiej.

Definicje

Do celów niniejszego Zastrzeżenia:

  • Firma (określana jako „Firma”, „My”, „My” lub „Nasz” w niniejszej Polityce plików cookie) oznacza Potwierdzone przez zaufanie – Suplementy diety.
  • Masz na myśli osobę uzyskującą dostęp do Usługi, firmę lub inną osobę prawną, w imieniu której taka osoba uzyskuje dostęp lub korzysta z Usługi, zależnie od przypadku.
  • Website refers to http://confirmedbytrust.com/pl/ (Confirmed by trust – Suplementy diety).
  • Usługa odnosi się do strony internetowej.

Zrzeczenie się

Informacje zawarte w Serwisie służą wyłącznie celom informacyjnym. Firma nie ponosi odpowiedzialności za błędy lub przeoczenia w treści Usługi. W żadnym wypadku Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szczególne, bezpośrednie, pośrednie, wynikowe lub przypadkowe szkody lub jakiekolwiek szkody, czy to w wyniku umowy, zaniedbania lub innego czynu niedozwolonego, wynikających z lub w związku z korzystaniem z Usługi lub zawartość Usługi. Firma zastrzega sobie prawo do dodawania, usuwania lub modyfikacji treści w Serwisie w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia. Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności jest obsługiwane przez generator wyłączenia odpowiedzialności . Firma nie gwarantuje, że usługa jest wolna od wirusów lub innych szkodliwych elementów.

Wyłączenie odpowiedzialności za linki zewnętrzne

Usługa może zawierać linki do zewnętrznych stron internetowych, które nie są udostępniane ani utrzymywane przez Spółkę ani w żaden sposób z nią powiązane. Należy pamiętać, że Firma nie gwarantuje dokładności, trafności, aktualności ani kompletności jakichkolwiek informacji na tych zewnętrznych stronach internetowych.

Zastrzeżenie dotyczące błędów i pominięć

Informacje podane przez Usługę służą jedynie ogólnym wskazówkom w interesujących sprawach. Nawet jeśli Firma podejmie wszelkie środki ostrożności, aby zapewnić, że zawartość Usługi jest aktualna i dokładna, mogą wystąpić błędy. Ponadto, biorąc pod uwagę zmieniający się charakter przepisów, zasad i przepisów, mogą wystąpić opóźnienia, pominięcia lub nieścisłości w informacjach zawartych w Serwisie. Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy lub przeoczenia, ani za wyniki uzyskane z wykorzystania tych informacji.

Oświadczenie o dozwolonym użytku

Firma może wykorzystywać materiały chronione prawem autorskim, które nie zawsze były specjalnie autoryzowane przez właściciela praw autorskich. Firma udostępnia takie materiały do ​​krytyki, komentarzy, wiadomości, nauczania, stypendiów lub badań. Firma uważa, że ​​stanowi to „dozwolony użytek” każdego takiego materiału chronionego prawem autorskim, jak przewidziano w sekcji 107 amerykańskiego prawa autorskiego. Jeśli chcesz korzystać z materiałów chronionych prawem autorskim z Usługi do własnych celów, które wykraczają poza dozwolony użytek, musisz uzyskać zgodę właściciela praw autorskich.

Widoki wyrażone zrzeczenie się odpowiedzialności

Usługa może zawierać poglądy i opinie autorów i niekoniecznie odzwierciedlają oficjalną politykę lub stanowisko jakiegokolwiek innego autora, agencji, organizacji, pracodawcy lub firmy, w tym firmy. Komentarze publikowane przez użytkowników są ich wyłączną odpowiedzialnością, a użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność, odpowiedzialność i winy za wszelkie pomówienia lub spory sądowe, które wynikają z czegoś napisanego w lub w wyniku czegoś napisanego w komentarzu. Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek komentarze publikowane przez użytkowników i zastrzega sobie prawo do usunięcia dowolnego komentarza z dowolnego powodu.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje na temat Usługi są dostarczane przy założeniu, że Firma nie jest zaangażowana w świadczenie porad prawnych, księgowych, podatkowych lub innych profesjonalnych usług i usług. Jako taki nie powinien być stosowany jako substytut konsultacji z profesjonalnymi księgowymi, podatkowymi, prawnymi lub innymi kompetentnymi doradcami. W żadnym wypadku Firma ani jej dostawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szczególne, przypadkowe, pośrednie lub wynikowe szkody powstałe w wyniku lub w związku z twoim dostępem, użytkowaniem lub niemożnością dostępu lub korzystania z Usługi.

Oświadczenie „Używaj na własne ryzyko”

Wszystkie informacje w Serwisie są dostarczane „takie, jakie są”, bez żadnej gwarancji kompletności, dokładności, terminowości lub wyników uzyskanych z korzystania z tych informacji i bez jakiejkolwiek gwarancji, wyraźnej lub dorozumianej, w tym między innymi gwarancje wydajności, zbywalności i przydatności do określonego celu. Firma nie ponosi odpowiedzialności wobec Ciebie ani nikogo innego za jakąkolwiek decyzję lub działanie podjęte w oparciu o informacje podane przez Usługę lub za jakiekolwiek następcze, specjalne lub podobne szkody, nawet jeśli zostanie poinformowana o możliwości wystąpienia takich szkód.

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące tego Zastrzeżenia, możesz skontaktować się z nami:

  • Mailowo: kontakt@confirmedbytrust.com
  • Odwiedzając tę ​​stronę na naszej stronie internetowej: http://confirmedbytrust.com/pl/kontakt/
  • Pod numerem telefonu: + 22-345-56-78