Wersja EN         Warszawa - Sklep online - Infolinia: +22-345-56-78
Email: kontakt@confirmedbytrust.com

Polityka prywatności

Ostatnia aktualizacja: 27 grudnia 2019 r

Niniejsza Polityka prywatności opisuje nasze zasady i procedury dotyczące gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania twoich informacji podczas korzystania z Usługi i informuje o twoich prawach do prywatności oraz o tym, jak prawo chroni cię.

Używamy Twoich danych osobowych w celu świadczenia i ulepszania Usługi. Korzystając z Usługi, zgadzasz się na zbieranie i wykorzystywanie informacji zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. Niniejsza Polityka prywatności jest prowadzona przez Generatora Polityki Prywatności .

Interpretacja i definicje

Interpretacja

Słowa, w których pierwsza litera jest pisana wielką literą, mają znaczenie zdefiniowane w następujących warunkach.

Poniższe definicje mają takie samo znaczenie, niezależnie od tego, czy występują w liczbie pojedynczej czy mnogiej.

Definicje

Do celów niniejszej Polityki prywatności:

 • Masz na myśli osobę uzyskującą dostęp do Usługi lub korzystającą z niej, firmę lub inną osobę prawną, w imieniu której taka osoba uzyskuje dostęp lub korzysta z Usługi, zależnie od przypadku.

 • Firma (określana w niniejszej Umowie jako „Firma”, „My”, „My” lub „Nasz”) oznacza Potwierdzone przez zaufanie – Suplementy diety.

 • Podmiot stowarzyszony oznacza podmiot, który kontroluje, jest kontrolowany lub znajduje się pod wspólną kontrolą ze stroną, przy czym „kontrola” oznacza własność 50% lub więcej akcji, udziałów kapitałowych lub innych papierów wartościowych uprawnionych do głosowania w wyborach dyrektorów lub innych instytucji zarządzających .
 • Konto oznacza unikalne konto utworzone w celu uzyskania dostępu do naszej Usługi lub jej części.
 • Strona odnosi się do Potwierdzone przez zaufanie – Suplementy diety, dostępne na stronie http://confirmedbytrust.com/pl/
 • Usługa odnosi się do strony internetowej.
 • Kraj odnosi się do: Polska
 • Usługodawca oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, która przetwarza dane w imieniu Spółki. Odnosi się do firm zewnętrznych lub osób zatrudnionych przez Firmę w celu ułatwienia Usługi, świadczenia Usługi w imieniu Firmy, świadczenia usług związanych z Usługą lub pomocy Firmie w analizie sposobu korzystania z Usługi.

 • Zewnętrzna usługa mediów społecznościowych oznacza dowolną witrynę internetową lub dowolną witrynę sieci społecznościowej, za pośrednictwem której użytkownik może się zalogować lub utworzyć konto w celu korzystania z Usługi.
 • Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby.

 • Pliki cookie to małe pliki, które są umieszczane na twoim komputerze, urządzeniu mobilnym lub innym urządzeniu przez stronę internetową, zawierające szczegóły Twojej historii przeglądania na tej stronie internetowej wśród jej wielu zastosowań.
 • Dane o użytkowaniu odnoszą się do danych gromadzonych automatycznie, generowanych przez korzystanie z Usługi lub z samej infrastruktury Usługi (na przykład czas trwania wizyty na stronie).

Zbieranie i wykorzystywanie danych osobowych

Rodzaje gromadzonych danych

Dane osobiste

Podczas korzystania z naszej usługi możemy poprosić Cię o przekazanie nam pewnych danych osobowych, które mogą zostać wykorzystane do skontaktowania się z Tobą lub identyfikacji. Dane osobowe mogą obejmować między innymi:

 • Adres e-mail
 • Imię i nazwisko
 • Numer telefonu
 • Dane o użytkowaniu

Dane o użytkowaniu

Dane o użytkowaniu są gromadzone automatycznie podczas korzystania z Usługi.

Dane o użytkowaniu mogą obejmować takie informacje, jak adres protokołu internetowego urządzenia (np. Adres IP), typ przeglądarki, wersja przeglądarki, strony naszego Serwisu, które odwiedzasz, czas i datę wizyty, czas spędzony na tych stronach, unikalne urządzenie identyfikatory i inne dane diagnostyczne.

Gdy uzyskujesz dostęp do Usługi za pomocą urządzenia mobilnego lub za jego pośrednictwem, możemy automatycznie zbierać pewne informacje, w tym między innymi rodzaj używanego urządzenia mobilnego, unikatowy identyfikator urządzenia mobilnego, adres IP urządzenia mobilnego, telefon komórkowy system operacyjny, rodzaj używanej mobilnej przeglądarki internetowej, unikalne identyfikatory urządzeń i inne dane diagnostyczne.

Możemy również gromadzić informacje, które Twoja przeglądarka wysyła za każdym razem, gdy odwiedzasz naszą Usługę lub kiedy uzyskujesz dostęp do Usługi za pośrednictwem urządzenia mobilnego lub za jego pośrednictwem.

Technologie śledzenia i pliki cookie

Używamy plików cookie i podobnych technologii śledzenia w celu śledzenia aktywności w naszym serwisie i przechowywania niektórych informacji. Stosowane technologie śledzenia to sygnały nawigacyjne, tagi i skrypty do zbierania i śledzenia informacji oraz do ulepszania i analizowania naszej usługi.

Możesz poinstruować swoją przeglądarkę, aby odrzucała wszystkie pliki cookie lub wskazywała, kiedy plik cookie jest wysyłany. Jeśli jednak nie akceptujesz plików cookie, możesz nie być w stanie korzystać z niektórych części naszego serwisu.

Pliki cookie mogą być plikami „trwałymi” lub „sesyjnymi”. Trwałe pliki cookie pozostają na komputerze osobistym lub urządzeniu mobilnym po przejściu do trybu offline, a pliki cookie sesji są usuwane natychmiast po zamknięciu przeglądarki internetowej.

Używamy sesyjnych i trwałych plików cookie do celów określonych poniżej:

 • Niezbędne / niezbędne pliki cookie

  Typ: sesyjne pliki cookie

  Administrowany przez: Us

  Cel: Te pliki cookie są niezbędne, aby zapewnić Ci usługi dostępne za pośrednictwem strony internetowej i umożliwić korzystanie z niektórych jego funkcji. Pomagają uwierzytelniać użytkowników i zapobiegają nieuprawnionemu korzystaniu z kont użytkowników. Bez tych plików cookie usługi, o które prosiłeś, nie mogą być świadczone, a my używamy tych plików cookie tylko w celu świadczenia Ci tych usług.

 • Polityka plików cookie / akceptacja powiadomień Pliki cookie

  Typ: trwałe pliki cookie

  Administrowany przez: Us

  Cel: Te pliki cookie wskazują, czy użytkownicy zaakceptowali użycie plików cookie w Witrynie.

 • Funkcjonalne pliki cookie

  Typ: trwałe pliki cookie

  Administrowany przez: Us

  Cel: Te pliki cookie pozwalają nam zapamiętywać wybory dokonywane podczas korzystania z witryny, takie jak zapamiętywanie danych logowania lub preferencji językowych. Celem tych plików cookie jest zapewnienie bardziej osobistego doświadczenia i uniknięcie konieczności ponownego wprowadzania preferencji za każdym razem, gdy korzystasz z witryny.

 • Docelowe i reklamowe pliki cookie

  Typ: trwałe pliki cookie

  Pod administracją: strony trzecie

  Cel: Te pliki cookie śledzą nawyki przeglądania, aby umożliwić nam wyświetlanie reklam, które mogą zainteresować Cię. Te pliki cookie wykorzystują informacje o historii przeglądania do grupowania użytkownika z innymi użytkownikami o podobnych zainteresowaniach. Na podstawie tych informacji i za naszym pozwoleniem zewnętrzni reklamodawcy mogą umieszczać pliki cookie, aby umożliwić im wyświetlanie reklam, które naszym zdaniem będą odpowiednie dla Twoich zainteresowań, gdy będziesz na stronach internetowych osób trzecich.

Aby uzyskać więcej informacji na temat używanych przez nas plików cookie i wyborów dotyczących plików cookie, odwiedź naszą Politykę plików cookie.

Wykorzystanie Twoich danych osobowych

Firma może wykorzystywać dane osobowe do następujących celów:

 • W celu świadczenia i utrzymania naszej Usługi , w tym w celu monitorowania korzystania z naszej Usługi.
 • Aby zarządzać kontem: zarządzać rejestracją użytkownika usługi. Podane przez Ciebie dane osobowe mogą dać Ci dostęp do różnych funkcji Usługi, które są dostępne jako zarejestrowany użytkownik.
 • W celu wykonania umowy: opracowanie, zgodność i realizacja umowy zakupu produktów, towarów lub usług, które kupiłeś lub jakiejkolwiek innej umowy z nami za pośrednictwem Usługi.
 • Aby się z Tobą skontaktować: Aby skontaktować się z Tobą przez e-mail, połączenia telefoniczne, SMS-y lub inne równoważne formy komunikacji elektronicznej, takie jak powiadomienia push aplikacji mobilnej dotyczące aktualizacji lub komunikacji informacyjnej związanej z funkcjami, produktami lub umownymi usługami, w tym aktualizacjami bezpieczeństwa, gdy jest to konieczne lub uzasadnione dla ich wdrożenia.
 • Aby przekazać Ci wiadomości, oferty specjalne i ogólne informacje o innych towarach, usługach i wydarzeniach, które oferujemy, podobne do tych, które już kupiłeś lub o które zapytałeś, chyba że zdecydujesz się nie otrzymywać takich informacji.
 • Aby zarządzać Twoimi żądaniami: Aby uczestniczyć i zarządzać Twoimi prośbami do nas.

Możemy udostępniać Twoje dane osobowe w następujących sytuacjach:

 • Z dostawcami usług: Możemy udostępniać twoje dane osobowe dostawcom usług, aby monitorować i analizować korzystanie z naszej usługi, wyświetlać reklamy w celu wsparcia i utrzymania naszej usługi, kontaktowania się z Tobą, reklamowania się na stronach internetowych osób trzecich po tobie odwiedził nasz Serwis lub w celu przetworzenia płatności.
 • W przypadku przeniesień biznesowych: możemy udostępniać lub przekazywać dane osobowe użytkownika w związku z fuzją, sprzedażą aktywów Spółki, finansowaniem lub przejęciem całości lub części naszej firmy do innej firmy lub w trakcie negocjacji.
 • Z podmiotami powiązanymi: możemy udostępniać Twoje dane naszym podmiotom stowarzyszonym, w takim przypadku będziemy wymagać od tych podmiotów powiązanych przestrzegania niniejszej Polityki prywatności. Podmioty stowarzyszone obejmują naszą spółkę dominującą i wszelkie inne spółki zależne, partnerów joint venture lub inne spółki, które kontrolujemy lub które są pod wspólną kontrolą.
 • Z partnerami biznesowymi: możemy udostępniać Twoje informacje naszym partnerom biznesowym, aby oferować określone produkty, usługi lub promocje.
 • Z innymi użytkownikami: gdy udostępniasz dane osobowe lub w inny sposób wchodzisz w interakcje w obszarach publicznych z innymi użytkownikami, informacje te mogą być przeglądane przez wszystkich użytkowników i mogą być publicznie rozpowszechniane na zewnątrz. Jeśli wchodzisz w interakcje z innymi użytkownikami lub rejestrujesz się w Zewnętrznym serwisie społecznościowym, Twoje kontakty w Zewnętrznym serwisie społecznościowym mogą zobaczyć Twoje imię i nazwisko, profil, zdjęcia i opis Twojej działalności. Podobnie inni użytkownicy będą mogli przeglądać opisy Twojej działalności, komunikować się z Tobą i przeglądać Twój profil.

Przechowywanie Twoich danych osobowych

Firma będzie przechowywać Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak jest to konieczne do celów określonych w niniejszej Polityce prywatności. Będziemy przechowywać i wykorzystywać Twoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do wypełnienia naszych obowiązków prawnych (na przykład, jeśli jesteśmy zobowiązani do zatrzymania Twoich danych w celu przestrzegania obowiązujących przepisów), rozstrzygania sporów i egzekwowania naszych umów prawnych i zasad.

Firma zachowa również Dane o użytkowaniu do celów analizy wewnętrznej. Dane o użytkowaniu są na ogół przechowywane przez krótszy okres, z wyjątkiem sytuacji, gdy dane te są wykorzystywane w celu zwiększenia bezpieczeństwa lub poprawy funkcjonalności naszej Usługi lub jesteśmy prawnie zobowiązani do przechowywania tych danych przez dłuższy czas.

Przekazywanie danych osobowych

Twoje informacje, w tym Dane osobowe, przetwarzane są w biurach operacyjnych Spółki oraz we wszystkich innych miejscach, w których znajdują się strony zaangażowane w przetwarzanie. Oznacza to, że informacje te mogą być przekazywane – i przechowywane na komputerach znajdujących się poza Twoim stanem, prowincją, krajem lub inną jurysdykcją rządową, gdzie przepisy dotyczące ochrony danych mogą różnić się od przepisów obowiązujących w Twojej jurysdykcji.

Twoja zgoda na niniejszą Politykę prywatności, a następnie przesłanie takich informacji oznacza zgodę na to przeniesienie.

Firma podejmie wszelkie niezbędne kroki, aby zapewnić, że Twoje dane są przetwarzane w sposób bezpieczny i zgodnie z niniejszą Polityką prywatności, a żadne dane osobowe nie będą przekazywane do organizacji lub kraju, chyba że istnieją odpowiednie kontrole, w tym bezpieczeństwo Twoje dane i inne dane osobowe.

Ujawnienie danych osobowych

Transakcje biznesowe

Jeśli firma uczestniczy w fuzji, przejęciu lub sprzedaży aktywów, Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane. Prześlemy powiadomienie, zanim Twoje dane osobowe zostaną przesłane i będą podlegać innej polityce prywatności.

Egzekwowanie prawa

W pewnych okolicznościach Firma może zostać zobowiązana do ujawnienia Twoich danych osobowych, jeśli jest to wymagane przez prawo lub w odpowiedzi na ważne żądania władz publicznych (np. Sądu lub agencji rządowej).

Inne wymagania prawne

Firma może ujawnić Twoje dane osobowe w dobrej wierze, że takie działanie jest konieczne do:

 • Przestrzegaj zobowiązania prawnego
 • Chroń i broń praw lub własności firmy
 • Zapobiegaj lub badaj możliwe niewłaściwe działania związane z Usługą
 • Chroń bezpieczeństwo osobiste użytkowników serwisu lub społeczeństwa
 • Chroń przed odpowiedzialnością prawną

Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych

Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych jest dla nas ważne, ale pamiętaj, że żadna metoda transmisji przez Internet lub metoda elektronicznego przechowywania nie jest w 100% bezpieczna. Chociaż staramy się wykorzystywać komercyjnie dopuszczalne środki w celu ochrony Twoich danych osobowych, nie możemy zagwarantować ich absolutnego bezpieczeństwa.

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych

Usługodawcy mają dostęp do Twoich danych osobowych wyłącznie w celu wykonywania swoich zadań w Naszym imieniu i są zobowiązani do nieujawniania ani wykorzystywania ich w żadnym innym celu.

Reklama

Możemy korzystać z usługodawców w celu wyświetlania reklam w celu wsparcia i utrzymania naszej usługi.

 • Unity Ads

  Reklamy Unity są dostarczane przez Unity Technologies.

  Możesz zrezygnować z usługi Unity Ads, postępując zgodnie z instrukcjami opisanymi przez Unity Technologies na stronie Polityki prywatności: https://unity3d.com/legal/privacy-policy

  Aby uzyskać więcej informacji na temat Unity Technologies, odwiedź Politykę prywatności Unity Technologies: https://unity3d.com/legal/privacy-policy

Prywatność dzieci

Nasz serwis nie jest skierowany do osób w wieku poniżej 13 lat. Świadomie nie zbieramy danych osobowych od osób poniżej 13 roku życia. Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem i masz świadomość, że Twoje dziecko przekazało nam dane osobowe, prosimy Skontaktuj się z nami. Jeśli dowiemy się, że zebraliśmy Dane osobowe od osób poniżej 13 roku życia bez weryfikacji zgody rodziców, podejmujemy kroki w celu usunięcia tych informacji z naszych serwerów.

Możemy również ograniczyć sposób, w jaki zbieramy, wykorzystujemy i przechowujemy niektóre informacje użytkowników w wieku od 13 do 18 lat. W niektórych przypadkach oznacza to, że nie będziemy w stanie zapewnić określonej funkcjonalności Usługi tym użytkownikom.

Jeśli będziemy musieli polegać na zgodzie jako podstawie prawnej przetwarzania twoich informacji, a twój kraj wymaga zgody rodzica, możemy wymagać zgody twojego rodzica przed zgromadzeniem i wykorzystaniem tych informacji.

Linki do innych stron internetowych

Nasza usługa może zawierać linki do innych stron internetowych, które nie są przez nas obsługiwane. Jeśli klikniesz link strony trzeciej, nastąpi przekierowanie do strony tej strony trzeciej. Zdecydowanie zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności każdej odwiedzanej witryny.

Nie mamy kontroli i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treść, politykę prywatności lub praktyki stron lub usług stron trzecich.

Zmiany w niniejszej polityce prywatności

Od czasu do czasu możemy aktualizować naszą Politykę prywatności. Powiadomimy Cię o wszelkich zmianach, publikując nową Politykę prywatności na tej stronie.

Powiadomimy Cię e-mailem i / lub wyraźnym powiadomieniem o naszej usłudze, zanim zmiana wejdzie w życie, i zaktualizujemy datę „Ostatnia aktualizacja” na początku niniejszej Polityki prywatności.

Zaleca się okresowe przeglądanie niniejszej Polityki prywatności pod kątem wszelkich zmian. Zmiany niniejszej Polityki prywatności obowiązują, gdy zostaną opublikowane na tej stronie.

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności, możesz skontaktować się z nami:

 • Mailowo: kontakt@confirmedbytrust.com
 • Odwiedzając tę ​​stronę na naszej stronie internetowej: http://confirmedbytrust.com/pl/kontakt/
 • Pod numerem telefonu: + 22-345-56-78